Documentation
Filter - Export

Er zijn een aantal zaken nodig voordat geëxporteerd kan worden. BTW codes dienen te zijn ingesteld, prijzen te zijn opgegeven en grootboekrekeningen dienen te zijn gekoppeld aan de prijsregels.

Onderstaande diagram geeft weer hoe de grootboekrekeningen door het systeem heen gaan.

Flow grootboekrekening: Debiteuren Object Debiteur grootboek Reservering totaal regel Factuur Totaal regel Export Totaal regel
Flow grootboekrekening: Debiteuren Combi Debiteur grootboek Reservering totaal regel Factuur Totaal regel Export Totaal regel
Flow grootboekrekening: Debiteuren Abonnement Debiteur grootboek Factuur Totaal regel Export Totaal regel
Flow grootboekrekening: Debiteuren Algemene instelling Debiteur grootboek Factuur Totaal regel Export Totaal regel
Flow grootboekrekening: Prijzen Prijzenschema prijs grootboek Reservering detail regel Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: Prijzen Optie prijs grootboek Reservering detail regel Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: Prijzen Korting prijs grootboek Reservering detail regel Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: Prijzen Factuur regel template grootboek Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: Prijzen Abonnement prijs grootboek Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: Prijzen Commissie prijs grootboek Factuur detail regel Export detail regels
Flow grootboekrekening: BTW Export BTW regels

Een toelichting bij bovenstaande: op verschillende plekken in de configuratie kunnen standaard grootboekrekeningen worden opgegeven. Deze rekeningen worden steeds meegenomen met bijvoorbeeld de automatische prijsberekeningen van een reservering. Op zich is dit optioneel. Pas bij het definitief maken van een factuur is het vereist om een grootboekrekening te hebben opgegeven. Het is echter wel zo praktisch om ook op prijsregelniveau en object niveau de grootboeken te hebben ingesteld. Doordat de prijsregel al een grootboek bevat, komt deze ook op de prijsberekening van een reservering. Wordt er dan een factuur van die reservering gemaakt, dan komt ook deze grootboekrekening automatisch op de factuurregels.

Export proces

Het export proces bestaat uit een aantal stappen. In onderstaande diagram wordt een overzicht weergegeven.

Overzicht export financiele administratie Klanten Start Filter context - customer Export file customers Import debtors Eind
Overzicht export financiele administratie Facturen Start Filter context - invoice Export file invoices Import Eind
Overzicht export financiele administratie Facturen Start Filter context - invoice Export file journal lines Import Eind

Om financiële informatie te kunnen inlezen,dient een debiteur in de administratie te zijn opgenomen. Hiervoor is de koppeling tussen klanten (ook wel genoemd: leden, cursisten, contactpersonen) en het boekhoudsysteem. Afhankelijk van het aantal mutaties dient deze import/export te worden uitgevoerd. Het kan ook voorkomen dat er geen mutaties zijn, dan kan deze stap worden overgeslagen. Het generieke proces gaat als volgt: in i-Reserve dient een filter te worden opgezet. Dit filter geeft resultaten weer. Deze resultaten worden geëxporteerd naar het formaat (xml, excel, csv) welke het boekhoudsysteem ondersteund. Vervolgens wordt het bestand geïmporteerd in het boekhoudsysteem.

Daar waar in de documentatie gesproken wordt over grootboekrekening, wordt altijd de combinatie rekening + indicator genoemd. Indicator kan zijn CR=credit of DB=Debet