Documentation
Event

Een serie (of reeks) activiteiten kan om 2 redenen gemaakt worden. Enerzijds om in een keer een hele serie aan activeiten aan te maken voor een langere periode om zo bijvoorbeeld eenvoudig een half jaar te vullen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij een zwemles of fitness les die altijd op dezelfde dag/tijd plaatsvind. Een andere reden om een serie aan te maken is wanneer bijvoorbeeld een cursus uit meerdere dagen bestaat.

Beide zijn een serie maar anders te reserveren. Een fitnessles wil je mogelijk wel als serie aanmaken maar moet per losse les te boeken zijn, een cursus van meerdere dagen aldanniet met een examen wil je als reeks kunnen boeken. Dit is uiteraard mogelijk.

Voor het aanmaken van een serie activiteiten maak je eerst een enkelvoudige activiteit aan.
Wanneer de enkelvoudige activiteit volledig is ingesteld (naam, omschrijving, afbeelding, status, etc) is er in het actie menu op het dashboard van de activiteit een knop "maak terugkerende activiteit" te vinden.

Kies vervolgens of de activiteit dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks moet terugkomen. Per periode zijn andere instellingen in te geven om een serie aan te maken. Zo is het per dag mogelijk om een reeks aan te maken die om de 3 dagen een activiteit plaatst tot de einddatum, per week iedere maandag dinsdag en donderdag tot de einddatum, per maand 2e woensdag van de maand in de oneven maanden, etc. Selecteer vervolgens een einddatum waarop de reeks stopt en sla de serie op.

Op dit moment is de serie per activiteit opgeslagen en is daarmee per activiteit te reserveren.
Zoals aangegeven is het ook mogelijk om een reeks activiteiten te laten reserveren. Daarnaast is het ook mogelijk om individuele activiteiten van datum te wijzigen zodat de buiten de standaard serie vallen.