Where can I find my todo's?

Taken zijn op meerdere plekken te vinden. Persoonlijke taken is als gebruiker in de menubalk onder de button "Taken" te vinden. Door erop te klikken opent er een...

Documentation
Where can I find an overview of all todo's?

Wanneer er taken zijn aangemaakt is het aantal af te lezen in het menu Taken. Door op een regel te klikken opent het filter To Do. Klik in het filter overzicht op...

Documentation
How can I receive an e-mail of todo's that have been created?

Stel in Instellingen in het menu Taken in wanneer er e-mails moeten worden verstuurd. Aanvullend kan het aantal dagen worden opgegeven voor de dichtbij deadline...

Documentation
How do I create a todo?

Er zijn meerdere mogelijkheden om een taak aan te maken. Zo is de knop Aanmaken taak op verschillende plekken terug te vinden:

Documentation
How do I create multiple todo's at once?

Na het aanmaken van taak templates binnen een groep door de beheerder kun je de taken eenvoudig aanmaken via de verschillende dashboards. Klik op Maak meerdere...

Documentation
How do I change the status of a todo?

Een taak doorloopt verschillende statussen en hier kan ook op gezocht (gefilterd) worden. Klik in het dropdown menu onder de button 'taken' bijvoorbeeld op...

Documentation
How do I link a todo?

Afhankelijk van de plek waar een taak wordt aangemaakt wordt deze automatisch aan deze context gekoppeld. Een taak kan op de volgende plekken worden aangemaakt en...

Documentation