Documentatie

Spf en DKIM zijn twee termen die regelmatig worden gebruikt in de context e-mail verzending en spam.

Sender Policy Framework

Om i-Reserve toestemming te geven om e-mails te sturen vanaf het domein van de eigenaar ervan moet er een zogenaamd Sender Policy Framework (afgekort SPF) worden toegevoegd aan de (DNS-records) domeininstellingen bij het domein van de klant. Dit is op verantwoordelijkheid van de eigenaar van het domein.

SPF is een protocol dat tot doel heeft te helpen spam te verminderen. Men hoopt spam te verminderen door vast te stellen of de verzender van een mailbericht gerechtigd is om een bericht te verzenden. Voor het inregelen van SPF-records kun je verder navraag doen bij de partij waar je het domein hebt afgenomen of bij de partij die de website(hosting) onderhoudt.DomainKeys Identified Mail

DomainKeys Identified Mail (DKIM) is een techniek om e-mails te voorzien van een cryptografische handtekening. Deze handtekening is onzichtbaar voor een normale ontvanger. Ontvangende mailservers controleren een bericht door de handtekening te vergelijken met de instellingen van de afzender. Klopt het niet? Dan wordt de mail als ongeldig gemarkeerd. Een spamfilter kan op basis daarvan beslissen om de e-mail te blokkeren of te behandelen als mogelijke spam.

Met DKIM weet je dus dat een e-mail écht van die afzender komt. Je kunt dan instaan voor de echtheid van een namens jouw organisatie verzonden bericht.