Documentatie
Configuratie - Modules - Betaalwijze-reserveringen
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Online betalen actief is.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Ingenico (voorheen Ogone) als betaalprovider en de betaalmodule voor i-Reserve is aangeschaft, is het mogelijk om betalingen van reserveringen direct via bijvoorbeeld iDeal, PayPal of VISA af te laten handelen.

Om ervoor te zorgen dat betaalde reserveringen direct in i-Reserve verwerkt worden, zal er een terugkoppeling plaats moeten vinden vanuit Ogone.
Voor deze koppeling zullen er instellingen in i-Reserve ingericht moeten worden ten behoeve van Ogone en andersom.

Ogone/Ingenico

Op de website van Ogone (https://secure.ogone.com) kan ingelogd worden met de door Ingenico afgegeven inlog gegevens. Onder het menu-items "configuratie" - "technische instellingen". Bij dit menu-item zijn drie tabs die van toepassing zijn: Algemene beveiligingsparameters, Verificatie data en herkomst & Transactiefeedback

Tab Algemene beveiligingsparameters

Het Hash-algoritme instellen op SHA-1 of SHA-512.
De 512 is nieuwer en veliger. Deze moet overeenkomen met de instelling in i-Reserve.
Dus als in Ingenico de instelling staat op SHA-1, dan moet in i-Reserve de instelling SHA-512 staan op Nee.
En als in Ingenico de instelling staat op SHA-512, dan moet in i-Reserve de instelling SHA-512 staan op Ja.

Tab Verificatie data en herkomst

SHA-IN handtekening
De SHA-IN handtekening die overeen moet komen met i-Reserve settings. Deze moet twee keer ingevoerd worden.

Tab Transactiefeedback

Direct HTTP server-to-server request

Request type
Altijd uitgesteld (niet onmiddellijk na de betaling).

URL van uw post-payment pagina

Als de betalingstatus "aanvaard", "in afwachting" of "onzeker" is
https://{I-RESERVE-URL}/front.php?mod=paymentresult&method=2&paramvar=<PARAMVAR>

Als de betaling door de klant is geannuleerd of te vaak is geweigerd door de acquirer.
https://{I-RESERVE-URL}/front.php?mod=paymentresult&method=2&paramvar=<PARAMVAR>

Request method
POST

SHA-1-OUT Handtekening
The SHA-OUT handtekening die overeen moet komen met i-Reserve settings.

i-Reserve

Ogone settings kunnen in i-Reserve ingesteld in het Configuratie paneel onder 'modules' - 'Betalingen reserveringen'.

Payment url
Test betalingen: https://secure.ogone.com/ncol/test/orderstandard.asp
Production betalingen: https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderstandard.asp

PSPID
Ogone username / PSPID

Secret in
SHA-INhandtekening als opgegeven in Ogone

Secret out
SHA-OUT handtekening als opgegeven in Ogone

Sha 512
Ja/Nee, zie bij de instelling van Ogone wat deze moet zijn.