Documentatie
Configuratie - Modules - Commissie Codes

Bij het werken met commissies werk je altijd met een eigenaar per object. Het is dus niet mogelijk om 1 object te boeken en de commissie te verdelen over verschillende eigenaren (zoals dit bijvoorbeeld bij affiliates van toepassing is).

Een object zal dus aan een eigenaar gekoppeld moeten worden of andersom. Hiervoor dient er eerst een gebruiker aangemaakt te worden voor de eigenaar. Deze gebruiker hoeft verder geen rechten te hebben in het systeem maar moet wel gekoppeld zijn aan een klant om deze te kunnen factureren.

Om de gebruiker vervolgens te koppelen aan een object ga je naar Configuratie -> Objecten -> Beheer producten en selecteer je hier het desbetreffende product. Ga vervolgens naar de weergave "Basis" om hier in het dashboard blok "Product instellingen" de eigenaar te wijzigen naar de nieuwe gebruiker. Hiermee is het object gekoppeld aan deze gebruiker en daarmee aan de klant.

Wanneer de commissies nu verwerkt zullen worden, zullen de reserveringen op dit object worden meegenomen en automatisch een factuur worden aangemaakt voor de aan de gebruiker gekoppelde klant.