Documentatie
Configuratie - Systeem - Kalenders

Algemene opmerkingen

 • Deze pagina beschrijft enkele voorbeelden van applicaties die kunnen werken met i-Reserve.
  Er vinden echter voortdurend wijzigingen plaats, ook op genoemde applicaties.
  Ondanks dat we deze wijzigingen in de gaten houden, kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze instructie.
  Het kán zijn dat een bepaalde applicatie is gewijzigd op een dusdanige manier dat de uitwisseling van gegevens niet meer mogelijk is.
  Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk van deze pagina verwijderen of een alternatieve methode plaatsen.
 • Het kan ook zo zijn dat alleen de interface van een applicatie is gewijzigd. Onderstaande stappen zijn slechts een indicatie.
  Gebruik de handleiding van een applicatie om de applicatie in te stellen.
 • Iedere applicatie kan slechts met één gebruikersnaam tegelijk op hetzelfde domein werken.
  Normaal gesproken is dit geen probleem, maar er zijn ook multi-gebruiker systemen op hetzelfde domein.
  In dit geval is het van belang om meerdere kalenders op te stellen in plaats van meerdere gebruikers.

Bepalen URL

Voordat een applicatie gebruikt kan worden, dient eerst te worden voorbereid welke gegevens nodig zijn.
De URL wordt als volgt samengesteld

 1. Bepaal het domein van de i-Reserve applicatie. Bijvoorbeeld: https://demo.i-reserve.com/
  Ziet u in de browser bijvoorbeeld "https://demo.i-reserve.com/admin.php?mod=welcome" laat dan het "admin.php?mod=welcome" weg
 2. Voeg toe: "api/caldav/calendars/"
 3. Voeg toe de gebruikersnaam. Bijvoorbeeld "demouser"
 4. Voeg toe de URI van de kalender. Bijvoorbeeld "roster"
 5. Totaal ziet de URL er nu bijvboorbeeld zo uit. "https://demo.i-reserve.com/api/caldav/calendars/demouser/roster/"

Schrijf ook de gebruiker + wachtwoord op.

Applicatie: Mozilla Thunderbird

Een gratis applicatie die geschikt is voor verschillende kalender koppelingen.

 1. In de lijst met kalenders, selecteer new calendar.
 2. Selecteer "On the network"
 3. Selecteer "CalDAV"
 4. Voeg de URL toe zoals hierboven beschreven
 5. Er verschijnt een popup waarin de gebruikersnaam/wachtwoord kunnen worden opgegeven.

Applicatie: Microsoft Outlook

Outlook ondersteunt niet uit zichzelf Caldav. Er zijn echter (gratis) plugins te verkrijgen die dit goed kunnen.
Voorbeeld: https://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/
Bekend probleem: in het geval van activiteiten type worden deelnemer niet weergegeven in de afspraak.

 1. Installeer de plugin
 2. Herstart Outlook
 3. Er verschijnt een tab Caldav synchronizer
 4. Voer de gegevens in (url, gebruiker)
 5. Geef als outlook folder Agenda op

Applicatie: iOS

Bij iOS gaat het om een kalender met abonnement. In principe zou je CalDAV account verwachten, maar iOS heeft daar verschillende problemen mee.
Bekend probleem: in het geval van activiteiten type worden deelnemer niet weergegeven in de afspraak.

 1. Ga naar Instellingen
 2. Ga naar Mail, Contacten, Agenda
 3. Ga naar nieuw account
 4. Voeg agenda-abonnement toe
 5. Geef de url op, maar mét toevoeging "?export". Bijvoorbeeld: "https://demo.i-reserve.com/api/caldav/calendars/demouser/roster/?export"
 6. Geef de gebruikersnaam/ww op.
 7. De agenda is nu inzichtelijk in de agenda applicatie

Applicatie: Google Calendar

Google biedt geen support op externe kalenders.

Deze functtionaliteit zal in een toekomstige versie verdwijnen