Documentatie
Configuratie - Systeem - Gebruikersgroepen

Achter de groepen staat een icoon met tandwieltjes. Deze geeft aan of en hoeveel rechten er zijn toegevoegd aan de gebruikersgroep. Door op het icoon te klikken krijg je de mogelijkheid om rechten aan deze gebruikersgroep toe te voegen.

Onder het tabje 'Toegewezen' staan alle rechten die aan de desbetreffende groep zijn toegewezen. Voor de toegewezen rechten staat een checkbox, hiermee kunnen een of meerdere rechten geselecteerd worden en met de knop 'Verwijderen uit deze groep' verplaatst worden naar het tabje 'Niet toegewezen'.

Onder het tabje 'Niet toegewezen' staan alle rechten die niet aan de desbetreffende groep zijn toegewezen. Ook hier staan checkboxen voor de rechten. Door op dezelfde manier een of meerdere rechten te selecteren kunnen deze met de knop 'Toewijzen aan deze groep' aan de desbetreffende gebruikersgroep worden toegewezen.

Een gebruiker in meerdere gebruikersgroepen worden toegevoegd. Gebruikersgroepen zijn daarmee 'stapelbaar'. Hierbij geldt het volgende:
Is een recht alleen toegewezen aan groep 1 en niet aan groep 2, en behoort een gebruiker zowel tot groep 1 als groep 2, dan is het recht wel toegewezen aan betreffende gebruiker, ondanks dat groep 2 het recht niet heeft. Met andere woorden: een recht bepaalt wat een gebruiker mag, een recht bepaalt niet wat een gebruiker niet mag.

Entity en Action rechten
Entity rechten geven het recht om Action rechten te mogen gebruiken. Een Entity recht is het "basis recht" en daar kan een "actie recht" aan toegevoegd worden. Action rechten werken niet zonder het juiste Entity recht. Bekijk de pagina 'Rechten' voor een compleet overzicht van alle rechten en bijbehorende omschrijvingen.

Een voorbeeld: het recht om vanuit het beheerpaneel een boeking te verwijderen is alleen toegestaan wanneer betreffende gebruiker tot een groep behoort waaraan zowel het Action recht 'action_booking_delete' als het Entity recht 'entity_booking_delete' is gekoppeld.

Categrieën
Om het werken met rechten te vereenvoudigen zijn er categorieregels toegevoegd. Deze categorieregels geven meer overzicht in de vele beschikbare rechten. Een categorie kan worden gezien als een aantal rechten die bij elkaar (kunnen) horen.

Een categorieregel staat bovenaan de set met rechten en heeft als enige functie alle onderliggende rechten snel te kunnen selecteren. Door het selectievakje van een categorieregel te selecteren, worden automatisch alle rechten behorend tot die categorie geselecteerd. Een categorieregel heeft zelf geen rechten.

Onderstaand recht kan nodig zijn om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.