Documentatie
Configuratie - Systeem - Gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen bevatten een combinatie van gebruikers en rechten. Door het instellen van gebruikersgroepen kan er eenvoudig bepaald worden welke functionaliteiten in i-Reserve aan bepaalde gebruikers wordt toegewezen. Standaard zijn er al diverse gebruikersgroepen aangemaakt. Het is tevens mogelijk om zelf nieuwe groepen toe te voegen of de bestaande groepen aan te passen.

Een goede opzet van gebruikersgroepen zorgt ervoor dat het eenvoudig(er) wordt om nieuwe en bestaande gebruikers de juiste rechten te geven. Een gebruiker kan in meerdere gebruikersgroepen worden opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een groep 'medewerkers' te maken met de basis rechten voor alle medewerkers. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld een groep 'medewerkers-plus' of 'managers' aan te maken met extra rechten voor specifieke medewerkers die bijvoorbeeld ook zaken mogelijk wijzigen en/of verwijderen.

Onderstaand recht kan nodig zijn om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.