Documentatie
Configuratie - Systeem - Security Instellingen

Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) is de veilige opvolger van HTTP, het protocol waarmee data verzonden wordt tussen je browser en de website die je bezoekt. De beveiliging bestaat erin dat de gegevens die je met de website uitwisselt, zoals je wachtwoord of betaalinformatie, worden versleuteld zodat ze onleesbaar zijn voor eventuele gluurders.

In de adresbalk van je browser wordt een HTTPS-website aangeduid met een slotje, wat een bezoeker vertrouwen geeft dat de gegevens die hij achterlaat veilig worden verwerkt.

Om HTTPS op je website te implementeren, heb je een SSL-certificaat nodig.