Blok filter inschrijvingen

Het blok "Filter inschrijvingen" bevat de mogelijkheid om een lijst met inschrijvingen weer te geven op basis van een zelf samengestelde filter.

Functionele omschrijving
Blok filter deelnemers

Het blok "Filter deelnemers" bevat de mogelijkheid om een lijst met deelnemers weer te geven op basis van een zelf samengestelde filter.

Functionele omschrijving
Blok filter facturen

Het blok "Filter facturen" bevat de mogelijkheid om een lijst met facturen weer te geven op basis van een zelf samengestelde filter.

Functionele omschrijving
Blok filter activiteiten

Het blok "Filter activiteiten" bevat de mogelijkheid om een lijst met cursussen weer te geven op basis van een zelf samengestelde filter.

Functionele omschrijving
Blok favorieten

Het blok "Favorieten" bevat de mogelijkheid om direct door te verwijzen naar vooraf ingestelde favoriete pagina's en hiermee de navigatie binnen i-Reserve te...

Functionele omschrijving
Blok statistiek eenvoudig

Het blok "Statistiek eenvoudig" geeft een eenvoudige weergave van een horizontale staafdiagram met hierin een opsomming van aantallen op basis van een geselecteerd...

Functionele omschrijving
Blok statistiek eenvoudig grafisch

Het blok "Statistieken eenvoudig grafisch" geeft een eenvoudige weergave informatie middels een diagram naar keuze, gebaseerd op een vooraf gedefinieerd thema.

Functionele omschrijving
Blok statistiek gecombineerd

Het blok "Statistiek gecombineerd" is een combinatie van twee verschillende grafieken in een weergave, gebaseerd op een vooraf gedefinieerd thema.

Functionele omschrijving
Blok statistiek twee dimensionaal

Het blok "Statistiek twee dimensionaal" genereert een tabel gebaseerd op twee variabelen die tegen elkaar worden gezet op een X- en Y-as.

Functionele omschrijving
Blok statistiek tijdgebaseerd grafisch

The 'Time-based graph statistics' block provides a graph based on plotting multiple variables on an x-axis and y-axis, and using a predefined theme.

Functionele omschrijving