Documentatie
Klant

Je kunt op twee verschillende manieren een reservering voor een klant maken.

Via het klantdashboard

Zoek bijvooorbeeld via het 'snel zoeken' venster op de naam van de klant. Open het dashboard van de klant door op de naam te klikken. Er kan nu een reservering gemaakt worden door in het actie blok te klikken op 'Maak reservering'. De reservering wordt direct aan de klant gekoppeld.

Via Nieuwe Reservering

Als er een reservering gemaakt wordt via het rooster of via 'Nieuwe reservering' klik je op de knop 'Zoek klant'. Toets de naam in of een deel van de naam. Klik vervolgens op de regel van de klant. De klant wordt gekoppeld aan de nieuwe reservering.