Documentatie

Open een reservering en klik in het actie blok op de knop 'Maak order'. Hiervoor dient de beheerder wel over de juiste rechten te beschikken. (zie onderstaand)
Het dashboard van de order opent. In het blok 'Order detail' zijn de prijsregels van de reservering omgezet in orderregels. Er kunnen regels toegevoegd worden aan het order blok. Ook kan er een nieuw blok met nieuwe orderregels toegevoegd worden.