Documentatie
Taken

Stel in Instellingen in het menu Taken in wanneer er e-mails moeten worden verstuurd. Aanvullend kan het aantal dagen worden opgegeven voor de dichtbij deadline berekening. Deze instelling geeft aan wanneer een e-mail moet worden verstuurd als een taak dichtbij de deadline is.