Documentatie
Configuratie - Klant pagina - Algemene instellingen
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Webinschrijvingen actief is.

Nadat een klant is ingelogd is het wel zo veilig om deze ook de mogelijkheid te geven om weer uit te loggen. Dit kan je doen om een link op te nemen (bijvoorbeeld in een menu) met de volgende url:

https://{subdomein}.i-reserve.net/front.php?mod=login&logout=true

Om aan te geven waar een klant naartoe verwezen moet worden na het uitloggen ga je naar Configuratie - Klant pagina - Algemene instellingen. Hier vind je de optie 'De landingsurl na uitloggen', hier kan een url worden ingevuld zoals bijvoorbeeld front.php om de klant direct terug naar de hoofdpagina te sturen.