Documentatie
Configuratie - Systeem - Webhooks

Een uitgaande webhook kan door de beheerder gemaakt worden of kan - via de API - worden aangevraagd door een andere applicatie.

Via configuratiepaneel

Een beheerder gaat naar de pagina webhooks in het configuratiepaneel.
Daar verschijnt een actie "Toevoegen nieuwe hook".

Instellingsmogelijkheid Beschrijving
Actief Indien op nee, dan wordt de webhook niet uitgevoerd
Context De entiteit die aangepast of aangemaakt wordt
Type POST (aanbevolen)
JSON Indien ja wordt een header meegegeven "Content-Type:application/json".
De body is altijd json encoded
Trigger Wat veroorzaakt de webhook, het aanmaken of het bijwerken van de entiteit
Url De url waar de gegevens naar toe gestuurd worden.
Notitie Vrij tekstveld, enkel voor informatief gebruik en alleen zichtbaar in configuratiepaneel
Onderstaand recht kan nodig zijn om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.