Documentatie

Niet alleen het standaardformaat JSON maar ook andere formaten zoals XML worden ondersteund.

De formaten die op dit moment ondersteund worden zijn:

 • JSON - het standaard formaat en de weg voorwaarts voor de meeste web applicaties
 • XML - een veelgebruikt formaat.

De formaten zijn allemaal op elk moment aanwezig. Er kan door de client eenvoudig geschakeld te worden door het formaat op te nemen in de aan te roepen url.
Dit gebeurt direct na de "api/rest/" en direct voor de entiteit. Indien er geen formaat is opgegeven, wordt het JSON formaat gebruikt.

 GET https://uwdomein.i-reserve.net/api/rest/booking/1582 

Identiek:

GET https://uwdomein.i-reserve.net/api/rest/json/booking/1582 

Resultaat:

{ 
  "booking_id":"1363",
  "object_desc":"Cursus Schrijven",
  "status":"Open",
  "fromdate":"090000",
  "tilldate":"120000",
  "number":"1"
}

Hetzelfde verzoek in XML formaat:

GET https://uwdomein.i-reserve.net/api/rest/xml/booking/1582 

Resultaat:

<?xml version="1.0"?> 
  <response> 
   <booking_id>1363</booking_id> 
   <object_desc>Cursus Schrijven</object_desc> 
   <status>Open</status> 
   <fromdate>090000</fromdate> 
   <tilldate>120000</tilldate> 
   <number>1</number> 
  </response>
</xml>
Functionele informatie: