Instructie

Een cursus voor meerdere dagen aanmaken is handig wanneer een cursus uit meerdere dagen bestaat en deze in een keer te boeken moet zijn, bijvoorbeeld een cursus van 3 dagen waarbij er 2 dagen cursus zijn en een dag examen.

Het aanmaken van een cursus voor meerdere dagen kan ook handig zijn wanneer een cursus van een dag over een bepaalde periode genomen met regelmaat terugkomt. Een voorbeeld hiervan is een boetseer cursus die voor een half jaar twee keer per week gegeven wordt. Om dan niet 52 losse cursussen aan te maken is het mogelijk om in een keer een reeks aan te maken. De cursussen zijn dan wel los te boeken.

Maak een reguliere cursus aan.
Zie hiervoor ook de handleiding "Een nieuwe cursus aanmaken".

Open het dashboard van de cursus die je wilt aanvullen met extra cursussen. In het actieblok staat de optie “Maak een terugkerende cursus”.

Een terugkerende cursus is een reeks met een bepaald patroon en een einddatum waarop het patroon stopt.

Kies hier of de cursus dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks moet herhalen. Met de herhaal optie heb je tegens de mogelijkheid om bijvoorbeeld iedere 2e maandag van de maand te herhalen.

Heb je nu een cursus die op variabele dagen plaatsvind, bijvoorbeeld 2 dagen deze week en 1 dag volgende week, zorg er dan voor dat je in het geval van het voorbeeld een reeks maakt van 3 dagen. De data zijn na het aanmaken per cursus nog te wijzigen/verschuiven.

Selecteer een eind datum waarop de reeks moet stoppen en sla de reeks op.

Na het opslaan kom je terug op het dashboard van de cursus. Standaard zijn de cursussen allemaal individueel te boeken.

In het actiemenu staat er nu een optie “Toon terugkerende cursussen”. Deze geeft een overzicht van alle cursussen die aan de hoofd-cursus gekoppeld zitten. Boven de cursussen staat een optie “Serie type”. Zet deze op “Reserveer voor de gehele serie” wanneer alle cursussen in een keer geboekt kunnen worden.

Door een cursus uit de lijst te selecteren opent het dashboard van de desbetreffende cursus. Hier heb je de mogelijkheid om de omschrijving van de cursus te wijzigen wanneer deze moet afwijken. Bijvoorbeeld om de laatste cursus in de reeks “Examen” te noemen.

Ook heb je hier per cursus de mogelijkheid om de datum en/of tijd aan te passen. Hiermee kan je het “Examen” bijvoorbeeld korter laten duren dan de overige cursussen of op een datum buiten de reeks laten plaatsvinden.

Let op: er kunnen maximaal 10 cursussen weergegeven worden onder de knop 'Toon terugkerende cursussen'. Gebruik het cursus filter voor het opvragen van uitgebreide terugkeerpatronen.