Documentatie
Filter - Export

De exact export module is bedoeld voor het boekhoudsysteem Exact Online. Overige pakketten van Exact zouden kunnen werken, maar hiervoor dienen we te verwijzen naar de support afdeling van Exact.

Kenmerken

Er zijn een aantal kenmerken van toepassing.

  • Het uitvoerformaat is van het type XML

Parameters

Er zijn een aantal parameters van toepassing voor Exact Online

Parameter Toegestane waardes Voorbeeld Omschrijving Opmerking
cust_id_length Numeriek 8 De lengte van het klant id. Dit betekent dat het id wordt opgevuld met voorloopnullen. optioneel
cust_id_prefix Tekst IR Een optioneel voorvoegsel optioneel
invoice_export 1 of 0 1

Waarde bepaald op welk niveau de export werkt

1=Factuur / 0=Journaalposten

verplicht
code_nr Numeriek 70 Journal code, standaard waarde in Exact is 70 optioneel
netprice_is_total 1 of 0 1

Waarde vulling bij NetPrice

1 = Totaal inclusief BTW / 0 = Totaal - BTW

optioneel

Mapping

Er zijn een aantal mappings van toepassing voor Exact Online

Parameter Toegestane waardes Voorbeeld Omschrijving
vatmapping Numeriek 8 -> 12 De BTW code mapping
articlemapping Tekst IR Artikelen mapping

Bepaal artikelen

Deze paragraaf is alleen als de factuurmodus gebruikt gaat worden. I-Reserve regels dienen dan namelijk omgezet te worden naar exact artikelen. Omdat er in een dergelijke export niet voor journaalposten gekozen is, gebruikt i-Reserve het veld grootboekrekening om het artikel te bepalen. Een periode kan dan bijvoorbeeld id=12 hebben in i-Reserve, met bijbehorende prijs. Daarbij kan dan een grootboekrekening van bijvoorbeeld 12 worden opgegeven. Vervolgens dient een bijbehorende exact artikel, bijvoorbeeld “STANDAARD” te worden ingesteld. In de volgende paragraven zullen we de koppeling tussen die twee leggen. Maar eerst zetten we exact op.


Wat wordt er gekoppeld?

i-Reserve Richting Exact Override *
Klant Account
cust_id > code
Bedrijfsnaam > Name Ja
Telefoon > Phone Ja
IBAN > BankAccount
Betaalconditie > SalesPaymentCondition
Klant Contact
Achternaam > LastName Ja
Prefix > MiddleName Ja
Initialen > FirstName Ja
Mobiel > Mobile Ja
Telefoon > Phone Ja
Email > Email Ja
Klant Address
Adres + Huisnummer + Toevoeging > AddressLine1 Ja
Postcode > PostalCode Ja
Woonplaats > City Ja
Land > Country Ja
Factuur Invoice
Factuurnummer > ordernumber
Factuurdatum > OrderDate
Omschrijving > Description
Aangepast veld XX > YourRef
cust_id > InvoiceTo
Factuurbedrag > ForeignAmount
Factuurregel InvoiceLine
Regelomschrijving > Description
1 > Quantity
Regel-Sub > ForeignAmount
Datum vanaf > StartDate
Datum tor > EndDate

* Override => kan aangepast worden naar ander bron veld