Documentatie

Dormakaba is een internationaal bedrijf voor slimme en veilige toegangsoplossingen met meer dan 150 jaar ervaring. Ze bieden kostenbesparende en efficiënte producten, oplossingen en diensten voor een beveiligde en comfortabele toegang tot gebouwen en ruimten aan. Klanten kunnen de deur zelf openen met hun telefoon. En laat bijvoorbeeld de stroom aanzetten wanneer jouw klanten de ruimte inkomen en weer uit als ze weggaan. Het doel is steeds het creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor jouw klanten. Omdat zij ook sloten aanbieden die bijvoorbeeld niet met een sleutel opengemaakt hoeven te worden, maar met een code, zijn we de samenwerking aangegaan. In i-Reserve is nu een koppeling te maken met deze sloten.

Overzicht proces

In onderstaand schema is weergegeven hoe het proces loopt.

Activeren / Instellen koppeling - in dormakaba

Om te beginnen: er dient een ingerichte dormakaba omgeving te zijn met sloten, zones en componenten.
In dormakaba dient nu een API connectie te worden aangemaakt.

De locatie id (site id), API sleutel en API geheim dienen op een veilige plaats bewaard te worden. De geheime sleutel is later niet meer te achterhalen.

Activeren / Instellen koppeling - in i-Reserve

Ga naar Configuratie -> Modules -> Beheren Integraties. Een lijst met integraties is hier te vinden.

Zet een nieuwe integratie op en kies voor dormakaba. Geef hier de locatie id, api sleutel en api geheim op.
Voor de rest zijn het functionele instellingen. De trigger status is daarbij noodzakelijk. Kies hier een status waarna de bezoeker kan worden aangemeld.
Meestal zal dit een status zijn waarbij bijvoorbeeld betaald is of als de reservering door de beheerder is geaccepteerd.

De velden waarin de PIN en de external ID wordt opgeslagen: dit kan in één van de aangepaste velden. PIN opslag is van belang om deze later in een template te kunnen opnemen. Zonder die PIN is immers de deur niet te openen.

Na configuratie is het nog nodig mappings op te geven. De mapping koppelt de objecten in i-Reserve aan de componenten in dormakaba.
Zonder deze koppeling zal er geen bezoek worden aangemaakt! Er valt hiermee precies te sturen welke objecten wel en welke objecten niet tot toegang leiden en tot welke zones/ruimtes de bezoeker toegang krijgt.