Documentatie
Configuratie - Modules - Knipkaarten
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Knipkaart actief is.

Voordat er knipkaarten kunnen worden aangemaakt moet er een knipkaarttype worden geconfigureerd. Met de knop 'Toevoegen knipkaarttype' opent zich het dialoog venster waar de naam van het knipkaart type kan worden toegevoegd en opgeslagen.

Hiermee zal er een extra regel worden toegevoegd in het overzicht met knipkaart types. Door aan het einde van de regel op het icoon 'Wijzigen' te klikken. De meeste instellingen wijzen voor zichzelf. Hieronder worden enkele instellingen uitgelicht.

Product
Met de selectiebox ‘Product’ kan er gekozen worden om de knipkaart op één product te laten toepassen. Als er geen selectie staat ingesteld, dan geldt de knipkaart op alle producten.

Prijs
Hiermee wordt de prijs ingesteld van het knipkaarttype. Met het instellen van deze prijs kan er worden afgeweken van de waarde die de knipkaart vertegenwoordigd aan aantal reserveringen.

Berekening
Er kan ervoor worden gekozen om te werken met een geldsaldo, of een saldo uitgedrukt in het aantal reserveringen. Als er voor de optie Per balans wordt gekozen dient er achter Op balans het begin saldo in Euro’s te worden ingevoerd. I-Reserve boekt dan de geldwaarde van de reserveringen af.

Als er voor de optie ‘Per reservering’ is gekozen, staat begin saldo voor het aantal reserveringen dat er met de knipkaart te maken is. In beide gevallen worden extra betaalde opties zoals tennis rackets en badhanddoeken buiten beschouwing gelaten.