Voorbeeld
Configuratie -Templates - Templates

Het gebruik van microdata in e-mails is een manier om de ontvanger snel en makkelijk van dienst te zijn.

Met microdata weet de e-mail applicatie zoals Outlook of Gmail wat er gereserveerd is, en gebruikt die gestuctureerde informatie om de mail ontvanger goed te informeren.
Let op, Gmail laat de gestructureerde data alleen zien nadat u zich heeft aangemeld bij Google!

Een bruikbare opzet zou zijn om een template sectie te maken met een microdata blok. Hierin plaats je de benodigde info van uw betreffende product.

Bijvoorbeeld voor een restaurant reservering:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/FoodEstablishmentReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="{BOOKING_NUMBER}"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="https://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="{INITIALS} {LASTNAME}"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="https://schema.org/FoodEstablishment">
  <meta itemprop="name" content="i-Reserve"/>
  <meta itemprop="telephone" content="030-6705472"/>
  <meta itemprop="image" content="https://support.i-reserve.net/site/assets/files/1/logo_i-reserve-webreservering-1.png"/>
  <div itemprop="address" itemscope itemtype="https://schema.org/PostalAddress">
   <meta itemprop="streetAddress" content="Savannaweg 60"/>
   <meta itemprop="addressLocality" content="Utrecht"/>
   <meta itemprop="addressRegion" content="Lage weide"/>
   <meta itemprop="postalCode" content="3542 AW"/>
   <meta itemprop="addressCountry" content="Netherlands"/>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="startTime" content="{FROMDATE}T{FROMTIME}"/>
 <meta itemprop="partySize" content="{NUMBER_OF_PLACES}"/>
</div>

Overige mogelijkheden vind u onder het kopje Orders en Reservations.
Naast het toevoegen van de bestelling- of reserveings-informatie is het ook mogelijk om acties als accepteer of annuleer toe te voegen.

Google heeft in zijn webmaster tools een mogelijkheid tot valideren van de content.