Documentatie

Event/Trigger

Een gebeurtenis die plaats vindt.
Voorbeelden: reservering wordt gemaakt, reservering wordt gewijzigd, klant wordt aangemaakt, klant wordt gewijzigd.

Acties

De actie die het gevolg is van een webhook.
Voorbeeld: een reservering wordt aangemaakt. Deze wordt verstuurd naar een applicatie die een agenda bevat.
De actie is vervolgens het aanmaken van een agenda item in de doel applicatie.

Bron applicatie

De applicatie waar gegevens worden aangemaakt of gewijzigd.
Dit is de applicatie die normaal gesproken de data pusht naar de doel applicatie.

Doel applicatie

De applicatie die de gegevens ontvangt van de bron applicatie.