Documentatie
Configuratie - Modules - Betaalwijze-reserveringen
Deze sectie is alleen van toepassing indien de module Online betalen actief is.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van CardGate als betaalprovider en de betaalmodule voor i-Reserve is aangeschaft, is het mogelijk om betalingen van reserveringen direct via bijvoorbeeld iDeal, PayPal of VISA af te laten handelen.

Aanmelden bij Cardgate kan met deze link

Om ervoor te zorgen dat betaalde reserveringen direct in i-Reserve verwerkt worden, zal er een terugkoppeling plaats moeten vinden vanuit CardGate.
Voor deze koppeling zullen er instellingen in i-Reserve ingericht moeten worden ten behoeve van Cardgate en andersom.

Cardgate

Op de website van CardGate (https://merchants.cardgateplus.com) kan ingelogd worden met de door CardGate afgegeven inlog gegevens. Onder het menu-item "Beheer" - "sites" staan de websites waar vandaan betalingen via CardGate kunnen plaatsvinden. Wanneer de i-Reserve omgeving door u correct bij CardGate is aangemeld zal deze tevens hier worden getoond.

Site ID
De site ID op deze pagina is nodig in i-Reserve en dient als een uniek nummer voor de koppeling.

Codeersleutel
De codeersleutel op deze pagina is nodig in i-Reserve en dient als een soort wachtwoord.

Callback URL
Bij de "Callback URL" kan de onderstaande link worden geplaatst, waarbij {I-RESERVE-URL} vervangen dient te worden door uw i-Reserve omgeving.
https://{I-RESERVE-URL}/?mod=paymentresult&method=12

Success URL (optioneel)
Nadat er een succesvolle betaling heeft plaatsgevonden kan er automatisch worden doorverwezen naar een bepaalde url. Dit zou bijvoorbeeld een content pagina binnen i-Reserve kunnen zijn. Standaard wordt deze terug gestuurd naar een succespagina binnen i-Reserve.

Failure URL (optioneel)
Wanneer een betaling niet heeft kunnen plaatsvinden kan er automatisch worden doorverwezen naar een bepaalde url. Ook hier kan een content pagina binnen i-Reserve voor aangemaakt worden. Standaard wordt deze terug gestuurd naar een foutpagina binnen i-Reserve.

i-Reserve

Instellingen voor Cardgate zijn binnen i-Reserve te vinden in het configuratiescherm onder 'modules' - 'betaalwijze reserveringen'.

Cardgate siteid
Dit is de siteid zoals deze vermeldt staat op de cardgate instellingen pagina.

Cardgate modus
Hiermee kan gewisseld worden tussen de testmodus of volledige verwerking. Wanneer deze instelling op testmodus staat is het mogelijk om zelf aan te geven wat de terugkoppeling naar i-Reserve moet zijn (bijvoorbeeld succes of failure). Dit kan tijdens het betalingsproces waarbij de verschillende scenario's dus goed getest kunnen worden zonder dat er daadwerkelijk betalingen gerealiseerd hoeven te worden. Let er hierbij op dat de Cardgate Url ook gewijzigd wordt naar de testomgeving.

Cardgate codeersleutel
Dit is de codeersleutel zoals deze vermeldt staat op de cardgate instellingen pagina.

Cardgate URL
Hier kan de url naar Cardgate ingevoerd worden;
Productie: https://secure.curopayments.net/gateway/cardgate/
Testen: https://secure-staging.curopayments.net/gateway/cardgate/

Let op: in Cardgate wordt ook gesproken over een "Merchant Id". Deze is niet nodig voor de integratie. Het is "Site Id" + "codeersleutel".