Documentatie
Configuratie - Modules - Btw Codes

Dit onderdeel beschrijft de instellingsmogelijkheden voor BTW codes.

Als de module Factuur actief is kunnen er diverse BTW tarieven worden toegepast op de producten in i-Reserve.

Kies in de configuratie modus op het menu 'Modules' en selecteer BTW codes om de BTW tarieven in te stellen.

Instellingen

Voor BTW codes zijn de volgende instellingsmogelijkheden beschikbaar:

Instellingsmogelijkheid Betekenis
BTW standaard Ja of Nee mogelijk. Er kan één standaard BTW berekening ingesteld worden.
BTW beschrijving De omschrijving van het BTW tarief. Deze kan in een template worden opgenomen. Meestal wordt hier gebruik gemaakt van de termen 'hoog' en 'laag' BTW tarief
BTW percentage Het BTW percentage is een numerieke waarde, bijvoorbeeld 21.
BTW grootboek Met deze functie kan er een grootboek nummer gekoppeld worden aan het BTW tarief.
BTW indicator Debet of Credit

Wanneer er binnen i-Reserve BTW tarieven beschikbaar zijn dan kunnen deze ingesteld worden op de volgende onderdelen:

  • prijzenschema's
  • optie prijzen
  • kortingsregeld
  • commissieberekeningen
  • kadobonnen

Het 0% BTW tarief staat al automatisch ingesteld.