Instructie

Geeft jouw organisatie lessen, dan is deze handleiding voor jou. Hoewel er heel veel verschillende lessen te bedenken zijn begint het allemaal bij het aanmaken van een zogenaamd lestype.

Een lestype is een overkoepelend object waar verschillende lessen onder vallen. Een goed voorbeeld is lestype “Fitness”, lessen onder zouden dan zijn “Zumba”, “Spinning” en/of “Bodypump”.

Een lestype kan alleen aangemaakt worden door een beheerder. Om een lestype aan te maken gaan we naar “Objecten” - “Beheer producten”. Op deze pagina vind je rechts bovenin een knop “Toevoegen nieuw product”.

Geef het nieuwe lestype een unieke naam en een omschrijving. Geef vervolgens aan dat het nieuwe lestype gaat om de optie “Standaard cursustype op basis van activiteitmodus. cursussen worden meestal gepland voor meerdere deelnemers.”

Geef een standaard prijs op, deze wordt verder niet gebruikt voor de lessen zelf. Per les kan handmatig een prijs opgegeven worden.

Geef aan welke deelnemers er een les kunnen boeken. Afhankelijk van de branche en les kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor “Personen”, “Volwassenen”, “Kinderen vanaf 16 jaar”, “Kinderen jonger dan 16 jaar”, “Studenten”, “Honden”, “Peuters”, “baby’s”, etc.

Geef tevens per deelnemer type aan hoeveel er minimaal. maximaal en in totaal per reservering zich aan mogen melden. Dit staat dus los van het totaal op een les maar heeft betrekking op de reservering die gemaakt wordt.

Per reservering mogen er misschien minimaal 1 volwassenen en maximaal 3 kinderen reserveren. In totaal mogen er op de les misschien wel 25 personen aanmelden, verdeeld over meerdere reserveringen.

De optie “telt mee voor beschikbaarheid” en de “conversie” hebben invloed op het aantal afgeboekte plaatsen op een les. Zijn er bijvoorbeeld 25 plaatsen en je wilt wel weten hoeveel personen er komen maar baby’s zijn gratis, dan telt het deelnemer type baby’s niet mee voor beschikbaarheid.

Misschien dat personen in een rolstoel meerdere plekken innemen waardoor er minder stoelen in de ruimte geplaatst kunnen worden. De conversie voor een persoon in een rolstoel zou dan bijvoorbeeld 2 zijn. Er worden dan automatisch 2 van de 25 plekken afgeboekt.

Sla de informatie op, hiermee is het aanmaken van een lestype compleet.

Het is nu mogelijk om lessen aan te maken op dit lestype.