Documentatie

Favorieten (ook wel bookmarks genoemd) zijn een hulpmiddel om gemakkelijk te navigeren binnen de i-Reserve. Elke pagina is op te nemen in de favorieten.

Favorieten toevoegen

Standaard zijn er geen favorieten ingesteld. Favorieten kunnen toegevoegd worden (mits het recht aanwezig is) door in de toolbar op de ster te klikken. Wanneer een pagina in de favorieten is opgenomen zal de ster geel gekleurd worden. Tevens zal er een extra menu-item aan de linkerkant in het menu verschijnen genaamd Favorieten.

Favorieten beheren

Door in het menu op het menu-item Favorieten te klikken en hier te kiezen voor de optie Beheer favorieten, is er de mogelijkheid om de toegevoegde favorieten te beheren.

Op dit scherm zijn een aantal acties mogelijk:

  • Via slepen is de volgorde van de favorieten te wijzigen;
  • Via de actie kolom is een favoriet te verwijderen;
  • Via de "ga naar" kolom kan direct naar de pagina genavigeerd worden;
  • De omschrijving van de favoriet kan aangepast worden;
  • De favoriet kan als startpagina (homepage) worden ingesteld.

Verder is er een scheidingslijn toe te voegen. Dit is een stippellijn is enkel bedoeld om een zekere mate van overzichtelijkheid te creeren maar heeft geen functionele betekenis.

Favoriet als startpagina

Via het menu Beheer favorieten is het mogelijk om een favoriet als startpagina (homepage) in te stellen. Wanneer een favoriet als startpagina is ingesteld, dan wordt deze pagina na het inloggen getoond.

Favoriet verwijderen

Via het menu Beheer favorieten is het mogelijk om een favoriet te verwijderen. Dit is echter tevens mogelijk wanneer u naar de desbetreffende pagina navigeert en hier vervolgens op de gele ster klikt. De ster zal nu een donkerdere kleur krijgen, de pagina zal hiermee niet meer in de Favorieten voorkomen.