Waar kan ik mijn taken vinden?

Taken zijn op meerdere plekken te vinden. Persoonlijke taken is als gebruiker in de menubalk onder de button "Taken" te vinden. Door erop te klikken opent er een...

Documentatie
Waar kan ik een overzicht van alle taken vinden?

Wanneer er taken zijn aangemaakt is het aantal af te lezen in het menu Taken. Door op een regel te klikken opent het filter To Do. Klik in het filter overzicht op...

Documentatie
Hoe kan ik een e-mail ontvangen over aangemaakte taken?

Stel in Instellingen in het menu Taken in wanneer er e-mails moeten worden verstuurd. Aanvullend kan het aantal dagen worden opgegeven voor de dichtbij deadline...

Documentatie
Hoe maak ik een taak aan?

Er zijn meerdere mogelijkheden om een taak aan te maken. Zo is de knop Aanmaken taak op verschillende plekken terug te vinden:

Documentatie
Hoe maak ik meerdere taken tegelijkertijd aan?

Na het aanmaken van taak templates binnen een groep door de beheerder kun je de taken eenvoudig aanmaken via de verschillende dashboards. Klik op Maak meerdere...

Documentatie
Hoe wijzig ik de status van een taak?

Een taak doorloopt verschillende statussen en hier kan ook op gezocht (gefilterd) worden. Klik in het dropdown menu onder de button 'taken' bijvoorbeeld op...

Documentatie
Hoe koppel ik een taak?

Afhankelijk van de plek waar een taak wordt aangemaakt wordt deze automatisch aan deze context gekoppeld. Een taak kan op de volgende plekken worden aangemaakt en...

Documentatie