Documentatie
Configuratie - Modules - Beheren eenheden

In het werken met orders kun je eenheden opgeven. Een aantal voorbeelden zijn: maal, maand, uren, kilometers.
De eenheden geef je op via Configuratie - Modules - Beheren eenheden. Er verschijnt een blanco regel na het klikken op '+Toevoegen nieuwe eenheid'. Geef op de blanco regel de omschrijving op van de eenheid. Er zijn twee knoppen met het icoon 'A' om een omschrijving op te geven. De eerste wordt gebruikt voor de omschrijving in het meervoud en de tweede wordt gebruikt voor de omschrijving in het enkelvoud.

De eenheden komen terug op het dashboard van een order in het blok 'Order detail'. In het blok 'Order detail' kun je een order regel toevoegen. Bij het invullen van de gegevens kun je het aantal opgeven met de daarbij behorende eenheid.