Documentatie
Reservering

Er zijn meerdere mogelijkheden om een nieuwe reservering te maken:

 • Vanuit het menu 'Reservering' via 'Nieuwe reservering'
 • Vanuit het menu 'Reservering' via 'Nieuw via kalender'
 • Via de knop '+Nieuwe reservering' in het reservering filter
 • Via de knop '+ Nieuwe Reservering' in het reservering dashboard
 • Via het actie blok op het dashoard van de klant
 • Via het rooster
 • Via een activiteit

In bijna alle gevallen kom je bij het maken van een nieuwe reservering in de wizard terecht waarbij de volgende onderdelen ingevuld moeten worden:

 1. Basis - Selecteer in dit blok een product, datum van, en eventueel (afhankelijk van gebruikte modus) een tijd vanaf/tot en het aantal plaatsen.
 2. Prijs en Beschikbaarheid - Klik op 'verversen' om te kijken of er voor deze datum/tijd beschikbaarheid is.
 3. Optioneel - Indien er gebruik wordt gemaakt van opties en deelnemers kunnen deze in dit blok geselecteerd worden.
 4. Overige - Selecteer in dit blok een klant waar je de reservering aan wilt koppelen, ook is er een mogelijkheid om een nieuwe klant aan te maken.
 5. Opmerkingen - Daarnaast is er een mogelijkheid om opmerkingen op te geven.

Sla de reservering op (bij een juiste beschikbaarheid) door op 'Opslaan' te klikken, vervolgens zul je doorgestuurd worden naar het dashboard van de reservering, waar je eventuele verdere wijzigingen kunt doorvoeren.

Nieuw via kalender


Indien de beheerder beschikt over het juiste recht kan er ook een reservering gemaakt worden via het sub-menu door te klikken op 'Nieuw via kalender' in het menu 'Reservering'. Het voordeel is dat via de kalender direct de beschikbaarheid bekeken kan worden. Het is een eenvoudige manier om een reservering te maken en er worden dezelfde stappen doorlopen als wanneer de klant een reservering maakt via de kalender in het boekingsdialoog. Deze werkwijze kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een medewerker die niet veel kennis heeft van het beheerpaneel.

Dummy reservering maken


Via een dummy reservering kan de beschikbaarheid door de beheerder bijgewerkt worden. Een dummy reservering blokt een periode af zodat er niet meer geboekt kan worden op dat tijdstip. De dummy reservering kan gemaakt worden via het rooster en via het menu. De reservering krijgt status '99-DUMMY' en is niet aan een klant gekoppeld. Is het aantal op deelnemerniveau leidend bij de reservering dan is het bij de dummy boeking niet nodig om deelnemers op te geven. De deelnemers worden direct afgeboekt.

Indien er in de omgeving gebruik wordt gemaakt van activiteiten, dan wordt aangeraden nieuwe reserveringen niet via menu 'Reservering - Nieuwe reservering' aan te maken maar via het activiteiten rooster of via het dashboard van een activiteit.

Onderstaande rechten kunnen nodig zijn om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.