Instructie

Om een nieuwe cursus aan te maken via het cursusrooster is het van belang dat er een rooster is ingesteld met de cursustypes waarvoor de cursussen aangemaakt moeten worden.

Wanneer er een rooster goed is ingesteld is het eigenlijk heel erg eenvoudig om een nieuwe cursus aan te maken via het rooster.

Ga naar het rooster via “Cursus” - “Rooster”.
Navigeer in het dag- of weekoverzicht naar de datum waarop de cursus plaats moet vinden.

Selecteer met de muis in het rooster de begintijd op de gewenste datum en sleep (met de muisknop ingedrukt) naar beneden tot de juiste eindtijd is geselecteerd. Dit hoeft niet helemaal exact, in het scherm dat vervolgens getoond wordt kan de tijd nog gewijzigd worden.

Geef de cursus een naam en selecteer het juiste cursustype waar de cursus onder komt te vallen. Eventueel is er hier nog de mogelijkheid om zowel de datum als de begin-/eindtijd nog aan te passen.

Sla de nieuwe cursus op en deze staat direct in het rooster. Met de knop “Naar geavanceerd” ga je naar het dashboard van de cursus. Hier is het mogelijk om meerdere details van de cursus aan te passen waaronder de prijs van de cursus.