Instructie

Een cursus binnen i-Reserve valt altijd onder een zogenaamd cursustype. Een EHBO cursus “Reanimatie en AED” valt daarmee onder het cursustype “EHBO”. Voordat er een cursus aangemaakt kan worden zal er door een beheerder eerst een cursustype aangemaakt moeten worden.

Wanneer er een cursustype bestaat kunnen er cursussen aangemaakt worden.

Een nieuwe cursus kan op drie manieren:

  1. Via het menu
  2. Via het filteroverzicht
  3. Via het rooster

De basis is in alle drie de gevallen hetzelfde, het aanmaken van een cursus via het rooster kan eenvoudig of geavanceerd. Met geavanceerd wordt hier bedoeld dat er wat meer invoervelden zijn voor het aanmaken van een cursus, deze worden ook besproken in het normale stappenplan. Het aanmaken van een cursus via het rooster op de eenvoudige manier wordt apart besproken.

In dit stappenplan wordt het aanmaken van een nieuwe cursus uitgelegd via het menu of vanuit het filteroverzicht.

Vanuit het menu klik je op “Cursus” en vervolgens op “Nieuwe cursus”. Voor het aanmaken van een cursus vanuit het filteroverzicht klik je in het menu op “Cursus” waarna je in het filteroverzicht komt. Hier staat rechts bovenin een knop “Nieuwe cursus”.

Selecteer het cursustype waar de cursus onder komt te vallen.

Selecteer de datum, tijd vanaf en tijd tot waarop de cursus plaats gaat vinden. Geef vervolgens op hoeveel deelnemers er aan de cursus mogen deelnemen.

Geef de cursus een omschrijving. Wanneer de boekingsdialoog meertalig is kan er door middel van het icoon achter de invoerveld een vertaling opgegeven worden. Ditzelfde geldt voor de uitgebreide omschrijving en de memo. Deze zaken kunnen (afhankelijk van de inrichting) ook in de boekingsdialoog getoond worden.

Controleer of de cursus mag plaatsvinden. Er kunnen bijvoorbeeld niet twee cursussen op hetzelfde cursustype plaatsvinden met dezelfde datum en een overlap in tijd. Wanneer dit niet het geval is kan de cursus opgeslagen worden.

Na het opslaan van de cursus wordt het dashboard van de cursus getoond. Hier kan de prijs per deelnemer worden ingesteld.

De status van de cursus is nu standaard “10-Nieuw”. Hiermee is de cursus nog niet zichtbaar in de boekingsdialoog. De status van de cursus kan gewijzigd worden in het actieblok met de optie “Wijzig status cursus”. Bij het wijzigen van de status is direct te zien of het bijvoorbeeld mogelijk is om in te schrijven op de cursus via de boekingsdialoog. Standaard is dit status 20-Open.

Hiermee is de cursus aangemaakt en te boeken voor uw klanten.
Wanneer een cursus bestaat uit meerdere dagdelen is het ook mogelijk om een terugkerende cursus aan te maken.