Documentatie
Klant - Dashboard

Als er een gebruiker is gekoppeld aan de klant kan er vanaf het klantdashboard een gebruikersprofiel aan de gebruiker worden gekoppeld. Hiervoor dient het blok 'Gebruiker gegevens' aan het klantdashboard te zijn toegevoegd. Om een gebruiker te koppelen aan een gebruikersprofiel, staat er in het blok 'Gebruiker gegevens' een knop 'Profiel toevoegen'. Klik op de knop en selecteer vervolgens het gewenste profiel.

Een gebruikersprofiel wordt gebruikt om automatisch een korting of een toeslag voor een klant te berekenen. Ook kunnen er producten gekoppeld worden aan een gebruikersprofiel. Als de klant is ingelogd worden alleen die producten weergegeven.

Er moeten door de beheerder profielen worden aangemaakt om deze te kunnen selecteren.