Instructie
Home - Gebruiker - Reservering

Als er iets in een resource wordt aanpast, is het enorm belangrijk dat de reeds bestaande reserveringen worden 'bijwerkt' omdat de beschikbaarheid opnieuw berekend moet worden aan de hand van de nu geldende resource instellingen en de geboekte aantallen in reeds bestaande reserveringen. Dat bijwerken doe je makkelijk en snel voor alle reeds gemaakte reserveringen via de bulkactie 'Resources bijwerken', je kan de resource ook per reservering bijwerken via de actielink 'Toon resources'.

Bulkactie 'Resources bijwerken'

Volg onderstaande stappen om voor meerdere reserveringen teglijk de resources te controleren en indien nodig bij te werken:

 1. Menu Reservering > Zoeken
 2. Filter op de producten waarvoor de gekoppelde resources zijn aangepast
 3. Klik op de knop 'Weergaves' > Bulk wijziging'
 4. Selecteer in het volgende scherm de reserveringen die moeten worden gecontroleerd (max. 100 per keer!)
 5. Klik op de knop 'Volgende'
 6. Selecteer de actie 'Bijwerken resources voor reservering', volgende en voer uit
 7. Het scherm 'Zoek/Filter resultaat: Batch' verschijnt, hier zie je de bulk actie die jij net hebt ingesteld (status Nieuw)
 8. Wacht 2 à 3 minuten en ververs je scherm
 9. Klik op de knop Status en selecteer 'Klaar' (of selecteer alle statussen') en klik op de knop 'Zoek!'
 10. Je ziet dat de bulkactie is uitgevoerd en de reseveringen zijn bijgewerkt
 11. Herhaal stap 1 t/ 10 voor de overige reserveringen die je wilt controleren

Actielink 'Toon resources'

Volg onderstaande stappen om de resources te bekijken die voor een reservering zijn afgeboekt en eventuele fouten te corrigeren:

 1. Open een reservering
 2. Klik in het Actieblok op de link 'Toon resources'
 3. In de popup zie je welke reources van invloed zijn op deze boeking en welk aantal is afgeboekt voor betreffende resource
 4. Als je de melding ziet 'Resources zijn verschillend dan ingesteld bij het product', is ook de knop 'Controleer en repareer' beschikbaar
 5. Klik op de knop 'Controleer en repareer'
 6. De controle en reparatie wordt uitgevoerd, er verschijnt een melding dat de resources zijn bijgewerkt
 7. Klik op de knop 'OK' in de melding
 8. Klik op de knop 'Sluiten' in de popup 'Toon resources'
 9. Herhaal de stappen 1 t/m 8 voor elke reservering die je wilt controleren.
Onderstaand recht kan nodig zijn om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.